วิธีติดตั้ง WordPress Nginx phpmyadmin MariaDB php 7.0 บน Raspberry Pi 3

วิธีติดตั้ง Wordpress Nginx phpmyadmin MariaDB php 7.0 บน Raspberry Pi 3 ดาวโหลด Nginx server ด้วยคำสั่ง command line sudo apt-get update sudo apt-get install nginx -y ดาวโหลด DB server ด้วยคำสั่ง command…

Continue Readingวิธีติดตั้ง WordPress Nginx phpmyadmin MariaDB php 7.0 บน Raspberry Pi 3